Nieuwe voorzitter bestuur

Kelly Hoogeland nieuwe bestuursvoorzitter Platform OR’en Waterbedrijven

Per 10 mei 2023 is Kelly Hoogeland (PWN) de nieuwe bestuursvoorzitter van het Platform OR’en Waterbedrijven. Hij neemt de voorzittershamer over van Hans Teunisse (Vitens) wiens bestuurstermijn afliep.
Kelly wil samen met zijn medebestuursleden en met de Platformleden doorpakken op het verder handen en voeten geven aan de samenwerking. Binnenkort start hij een kennismakingsronde langs de ondernemingsraden. Dan wil hij ook graag van gedachten wisselen over een next level van samenwerken binnen het Platform.
Naast Kelly Hoogeland bestaat het bestuur uit: Joey van der Vliet (Brabant Water), Daan Korbee (Evides), Ferry Spaans (Delfluent Services) en Pedro Huits (WML).