Benoeming twee nieuwe bestuursleden Platform OR’en Waterbedrijven

Op 17 november 2022 zijn Daan Korbee (OR-Evides) en Ferry Spaans (OR-Delfluent Services) toegetreden tot het bestuur van het Platform OR’en Waterbedrijven. Zij volgen Hans Teunisse (OR-Vitens) en Ad Kuijpers (OR-Aqualab Zuid) op die per 1 mei 2023 aftreden.   

Daan Korbee (links) en Ferry Spaans (rechts) benoemd tijdens d platform 2-daagse in Lochem

Zowel Daan Korbee als Ferry Spaans hebben beiden ruim twintig jaar ervaring in de medezeggenschap. Daan Korbee bekleedt na jarenlang OR-lidmaatschap nu ook de functie van vice-voorzitter van de OR-Evides. Daarnaast is hij actief voor de FNV. Ferry Spaans is sinds het bestaan van Delfluent Services OR-voorzitter en daarvoor actief in de OR van het Hoogheemraadschap van Delfland. Beiden willen vanuit het bestuur hun brede kennis en rijke ervaring inzetten voor de continuïteit van het Platform OR’en Waterbedrijven. Belangrijke aandachtsgebieden vinden zij ondermeer het daar waar nodig samen optrekken op gemeenschappelijke vraagstukken, het versterken van het contact met andere relevante netwerken en het voortzetten van interessante Platformdagen.

Naast Daan Korbee en Ferry Spaans bestaat het bestuur op dit moment verder uit:
Hans Teunisse (voorzitter, Vitens), Joey van der Vliet (penningmeester, Brabant Water), Pedro Huits (secretaris, WML), Ad Kuijpers (algemeen bestuurslid, Aqualab-Zuid) en Kelly Hoogeland (algemeen bestuurslid, PWN).