Platform OR’en Waterbedrijven neemt afscheid van bestuursleden Hans Teunisse en Ad Kuijpers

Tijdens de Platformdag van 10 mei jl. namen de deelnemers afscheid van bestuursvoorzitter Hans Teunisse (Vitens) en van algemeen bestuurslid Ad Kuijpers (Aqualab Zuid). In het najaar staat ook nog een afscheid in breder verband gepland.
Namens alle aanwezigen bedankte bestuurslid Ferry Spaans hen voor de grote inzet in de afgelopen jaren. Hij roemde Hans om zijn energieke voorzitterschap van het bestuur en voor het zijn van de motor achter de interessante Platformdagen. Ad werd bedankt voor zijn enthousiasme en betrokkenheid bij het reilen en zeilen van het Platform en voor zijn focus op de waterlaboria. Beiden waren altijd warm pleitbezorgers van de toegevoegde waarde van het Platform, en legden het fundament om het kennisdelen en de samenwerking verder te verstevigen. Het Platform zal daar dankbaar op voortbouwen.