Ondernemingsraad Vewin nieuw lid Platform OR’en Waterbedrijven

De Ondernemingsraad van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) is sinds 18 november 2022 lid van het Platform OR’en Waterbedrijven. De Vewin behartigt de belangen van de drinkwaterbedrijven in Den Haag en in Brussel. Met de komst van de OR-Vewin telt het Platform nu 15 Ondernemingsraden afkomstig uit de verschillende drinkwaterbedrijven, waterlaboratoria en waterzuiveringsbedrijven. Met elkaar zetten deze OR’en zich in voor vernieuwende arbeidsvoorwaarden, veilige werkomstandigheden, tevreden en goed opgeleide medewerkers die graag meewerken aan een innovatieve, duurzame en betrouwbare watersector.