VEWIN-beleid ‘Screening’ en ‘Vertrouwensfuncties’ in aantocht

De Vereniging Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) presenteerde op 8 mei 2019 aan het Platform OR-en Waterbedrijven het nieuwe beleid betreffende ‘screening’en ‘vertrouwensfuncties’. De  VEWIN bespreekt dit beleid de komende maanden met de Minister van Infrastructuur en Milieu. Zij is de voor de watersector de ‘vakminister’ die bepaalt of  het beleid voldoet aan de ‘Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties’.
Vertrouwensfuncties zijn functies waarin er bijvoorbeeld sprake is van omgang met gevoelige informatie of van ongecontroleerde toegang tot vitale bedrijfsprocessen. Dit maakt misbruik van kennis of bevoegdheden mogelijk waardoor de nationale veiligheid in gevaar kan komen. Vertrouwensfuncties zijn  gekoppeld aan veiligheidsonderzoeken. Dit is een onderzoek door de werkgever naar een persoon voordat deze wordt aangesteld in een vertrouwensfunctie of naar een medewerker wiens functie wordt aangemerkt als vertrouwensfunctie. Een ‘screening’ die negatief uitvalt kan grote invloed hebben op de desbetreffende persoon. Daarom is het de bedoeling om het aantal vertrouwensfuncties beperkt te houden.
Het Platform onderkent het grote belang van een goed beleid op dit gebied, maar ziet ook de mogelijke gevolgen ervan voor de medewerkers. Het Platform roept al zijn leden op om deze gevoelige onderwerpen actief te blijven volgen, te toetsen op medezeggenschapsaspecten en om ervaringen te delen.    

Geen categorie