Terugblik op Platformbijeenkomst 19 november 2020

Corona maakt dat geheel of gedeeltelijk thuiswerken een blijvertje is. Dat brengt vraagstukken met zich mee op het gebied van onder meer de arbeidsomstandigheden, de arbeidsbeleving en een thuiswerkvergoeding. Het zijn belangrijke aandachtspunten voor het Platform OR’en Waterbedrijven dat constateert dat de OR’en goed zijn betrokken bij besluitvorming over Corona-maatregelen. Naast Corona zijn andere gedeelde thema’s onder andere de bedrijfsregelingen, technologische ontwikkeling en de komst van een nieuwe CAO. Door kennis en ervaringen over al deze onderwerpen met elkaar te blijven delen kan het Platform bijdragen aan het effectief handelen van de individuele OR’en, en is er zicht op aspecten die collectief opgepakt kunnen worden. Alle voorzieningen zijn hiervoor aanwezig en de oproep is om die vooral goed te benutten. Dit waren de conclusies van de OR’en van de waterbedrijven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform die vanwege Corona online plaatsvond.

De Platformdag had dit jaar het thema ‘de kracht van samen’ dat op verschillende manier werd ingekleurd. Allereerst hield iedere OR een pitch over de meest actuele ontwikkelingen binnen hun waterbedrijf en de betrokkenheid daarbij van de OR.

Daarna volgde het voorzittersoverleg waarin Joey van der Vliet (Brabant Water) en Kelly Hoogeland-Kerssemeeckers (PWN) werden benoemd tot bestuurslid en Pedro Huits (WML) werd herkozen in het bestuur. Het afscheid nemen van Robert Kikkert (Oasen) en Ed de Froe (Brabant Water) als dank voor hun grote inzet in de afgelopen jaren in het bestuur, vindt vanwege Corona later plaats.

Ten slotte presenteerden Daan Korbee (Voorzitter Commissie Personeel OR)en Nienke de Wolff (Manager HR en KAM) van het Waterbedrijf Evides hoe zeggenschap en medezeggenschap gezamenlijk het brede en complexe thema van duurzame inzetbaarheid op een inspirerende manier concreet maken voor de medewerkers. Daarbij is het uitgangspunt dat iedere medewerker uniek is en de mogelijkheid moet hebben om voor zichzelf een opmaat-programma samen te stellen. Onder de vlag van ‘VIDA’ wordt de medewerkers daarom een variëteit aan mogelijkheden aangeboden om zo op een eigen manier te werken aan persoonlijke doelen op het gebied van gezondheid, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. 

De deelnemers kijken terug op een goed bezocht, interessant en inspirerende online Platformdag.

Er zijn genoeg ideeën en tips om mee te nemen naar de afzonderlijke OR’en, en een aantal gemeenschappelijke thema’s die een plek krijgen tijdens het eerstvolgende voorzittersoverleg.

Geen categorie