Eenheid in verscheidenheidNIEUWS

Nieuws

LEDEN

AGENDA

Komende evenementen:

no event

Onze missie

De medewerkers zijn het fundament waarop de watersector rust. Daarom hecht het Platform bijzonder grote waarde aan de werkgelegenheid. Zowel in omvang als in kwaliteit van het werk. Werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn voor het Platform speerpunten. De uitdagingen waar de watersector voor staat vragen om daarin continu te investeren. Het Platform zet zich in voor vernieuwende arbeidsvoorwaarden, veilige werkomstandigheden, tevreden en goed opgeleide medewerkers die graag meewerken aan een innovatieve en duurzame sector die zorg heeft voor betrouwbaar water.

Onze visie

Het credo van het Platform is: samenwerken, de verbinding leggen met alle stakeholders, kennisopbouw en kennis delen zowel binnen als buiten de watersector. Daarnaast geeft ook het professionaliseren van de medezeggenschap richting aan het werk van het Platform. Het Platform is over zijn speerpunten en de daarbij behorende onderwerpen in nauw overleg met de vakbonden, werkgevers en toezichthouders. Zo zorgen wij ervoor dat thema’s als diversiteit, veiligheid, arbeidsvoorwaarden, vitaliteit, (sociale) innovatie, opleiding en ontwikkeling van medewerkers en de werkgelegenheid regelmatig besproken zullen worden.

Het bestuur

Het Bestuur van het Platform bestaat uit: 


Kelly Hoogeland (voorzitter OR PWN) - voorzitter
Joey van der Vliet (voorzitter OR Brabant Water) - vicevoorzitter 
Pedro Huits (ambtelijk secretaris WML) - secretaris/contactpersoon 
Daan Korbee (Evides) - bestuurslid 
Ferry Spaans (Delfluent Services) - bestuurslid.